In deze aflevering de omgang van Jildou haar school met haar overlijden. Hoe ga je om met zo’n plotseling verlies in de klas?

Wat is impact op leerlingen en docenten? Kun je als school samen vorm geven aan het verdriet?

Wat is impact op leerlingen en docenten? Kun je als school samen vorm geven aan het verdriet?

Heeft u vragen over rouwverwerking of wilt u graag in gesprek komen? Neem contact op met Stichting NAH Zorg:

058-2563839

‘Teken fan libben’ is geproduceerd door: Stichting NAH Zorg

‘Teken van leven’ is een initiatief van: Murk-Jaep van der Schaaf

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Fryslân | ROF

Bestel hier het boek 'Uw man blijft leven' Een indringend verhaal van een gezin tussen hoop en vrees en overleven na het ongeval.