Contactgegevens NAH Zorg
  • Telefoon: 058-2563839
  • E-mailadres: info@nahzorg.nl
Postadres
Postbus 94, 9062 ZJ Oenkerk

Een ongeluk, een beroerte, een ziekte of andere oorzaak. Ineens staat uw leven en dat van uw omgeving op de kop door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Wat nu? Hoe moet het verder?

Zorgverlening door NAH Zorg

NAH Zorg biedt specifieke begeleiding en behandeling aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie. Deze zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde NAH Zorgverleners en wordt al sinds de oprichting in 2001 gecoördineerd vanuit het centrale servicebureau.

Wat doet NAH Zorg?

Na een verkenning van de begeleidingsbehoefte op alle leefgebieden: woon- en leefsituatie, gezinsrelaties en familieverbanden, vriendschappen en sociale relaties, werk en dagbesteding, gezondheid en uiterlijk, relatie en intimiteit, wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld van waaruit de inzet wordt ingericht. Naast persoonlijke begeleiding voor getroffenen en naasten verzorgt NAH Zorg analyses en geven we adviezen bij NAH-complexe situaties.

Stichting NAH Zorg

Deze stichting zet zich in voor collectieve belangenbehartiging – waaronder betere diagnostiek en behandeling – voor mensen met hersenletsel en doet dat op landelijk en Europees niveau.

Gelijktijdige aanpak van de juridische en zorgaspecten, zonodig in hun samenhang.
Zoveel mogelijk worden mensen uit de directe omgeving ingeschakeld.
Aanpak is gericht op alle levensgebieden.

Heeft u vragen over rouwverwerking of wilt u graag in gesprek komen? Neem contact op met Stichting NAH Zorg:

058-2563839

‘Teken fan libben’ is geproduceerd door: Stichting NAH Zorg

‘Teken van leven’ is een initiatief van: Murk-Jaep van der Schaaf

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Fryslân | ROF

Bestel hier het boek 'Uw man blijft leven' Een indringend verhaal van een gezin tussen hoop en vrees en overleven na het ongeval.