Contactgegevens Stichting NAH Zorg
  • Telefoon: 058 256 3839
  • E-mailadres: info@nahzorg.nl
Postadres
Postbus 94, 9062 ZJ Oenkerk

NAH Zorg biedt specifieke begeleiding en behandeling aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie. Binnen het werk van NAH Zorg speelt het verkeer een grote rol en vanuit die relatie is NAH Zorg reeds in 2001 benaderd om herdenkings- en themadagen te organiseren. Ook kunnen nabestaanden bij NAH Zorg terecht voor ondersteuning en doorverwijzing naar deskundigen op het gebied van letselschade, ongevalsanalyse, traumaverwerking, scholing, arbeid en sociale zekerheid.

Veel nabestaanden van verkeersslachtoffers herkennen de gevoelens van het gemis, het verdriet en de eventuele boosheid, het leven gaat anders verder. Na het ingrijpende verlies en de eerste weken begint de zoektocht. Wat is er precies gebeurd? En waarom? Wat is er nu over van wie ik was? Kan ik ooit leren leven met dit verdriet en in de toekomst weer vreugde ervaren?

Ondersteuning door NAH Zorg

NAH Zorg biedt, naast specifieke begeleiding en behandeling aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel ook ondersteuning aan nabestaanden van verkeersslachtoffers. Naast uw verdriet kan namelijk ook uw integriteit in het geding komen en worden aangetast, bijvoorbeeld door onzorgvuldig onderzoek naar de toedracht van het ongeval en de vaak complexe juridische afhandeling. NAH Zorg kan u daarbij ondersteunen en doorverwijzen naar deskundigen op diverse gebieden zoals letselschade en ongevalsanalyse.

Gelijktijdige aanpak van de juridische en zorgaspecten, zonodig in hun samenhang.
Zoveel mogelijk worden mensen uit de directe omgeving ingeschakeld.
Aanpak is gericht op alle levensgebieden.
Terug naar alle hulpverlening instanties

Heeft u vragen over rouwverwerking of wilt u graag in gesprek komen? Neem contact op met Stichting NAH Zorg:

058-2563839

‘Teken fan libben’ is geproduceerd door: Stichting NAH Zorg

‘Teken van leven’ is een initiatief van: Murk-Jaep van der Schaaf

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Fryslân | ROF

Bestel hier het boek 'Uw man blijft leven' Een indringend verhaal van een gezin tussen hoop en vrees en overleven na het ongeval.